EKO-BABICE W LICZBACH


201 km

Długość sieci wodociągowej

212 km

Długość sieci kanalizacyjnej

6102

Przyłącza kanalizacyjne

7305

Przyłącza wodociągowe

DODATKOWE DOKUMENTY